Forfatter: Hilde

Årsmøte

Det ble avholdt årsmøte i VFAL den 13. januar der det ble foretatt valg og gjennomgang av regnskapet. Knut Claussen ble gjenvalgt som formann og regnskapet ble godkjent. Premieutdeling for høstturneringen i dart ble gjennomført til store applauser fra alle innvolverte. Vinnerne ble: Johnny Eide 61 poeng Ole Morten Oven 58 poeng Knut Claussen 55 […]

Rehabilitering av balkonger

Vi nærmer oss nå starten på rehabiliteringen av balkongene.  Dette betyr at man må rydde sine balkonger for alt som står på disse. Man må også demontere parabolantenner og annet som er festet på veggene.  Markiser vil bli tildekket av de som rehabiliterer.. Rett etter påske (24 og 25/4 – 17 ),  kommer det kontainere […]

Dette er vår nye nettside

Dette er vår nye nettside hvor vi vil informere beboerne, og hvor du kan hent ut mer informasjon om Vestlifaret boligsameiet., Styre håper å bruke denne nettsiden aktivt for å informere. Har du noe som du ønsker å informere om send en mail til    vestlifaret@getmail.no