Balkongrehabilitering

Nå nærmer det seg ferdigstillelse av balkongfrontene. Blokk 5 er den først blokken som får montert rekkverk. Disse vil bli montert i uke 36 (5.-7.september).

NB !!
Ny dato for blokk 6

I uke 38 (18.-22.september) vil rekkverkene bli montert i blokk 6.

 

Styret har også gjort følgende vedtak:

Ingen boder kan settes opp på kjøkkensiden da dette anses som en fasadeendring.  Vestlifaret BS har ikke søkt om fasadeendring for dette

Alle parabolantenner som var montert før rehabiliteringen kan settes opp på nytt, på betingelse av at de monteres under rekkverkets øvre høyde. Dette innebærer at de ikke må være synlige fra gangveiene.

På grunn av garantien på balkonggulvet, må det ikke bores hull i dette, eller legges fliser oppå dette

Her finner dere FDV (Forvaltning, drift og vedlikeholds instruks) for hvordan vedlikeholde belegget på balkonggulvet:

fdv for balkongbelegg

Det er montert en flaggholder på hvert rekkverk. Beboerne må selv kjøpe flagg, om dette er ønskelig.

 

Styret
Vestlifaret Boligsameie