Rehabilitering av balkonger

Vi nærmer oss nå starten på rehabiliteringen av balkongene.  Dette betyr at man må rydde sine balkonger for alt som står på disse.

Man må også demontere parabolantenner og annet som er festet på veggene.  Markiser vil bli tildekket av de som rehabiliterer..

Rett etter påske (24 og 25/4 – 17 ),  kommer det kontainere så da er det mulig å få kastet det som skal kastes.

Er det noen som mtrenger hjelp til å få ryddet kan de ta kontakt med vaktmesteren eller blokkontakten / styret.