Ellen Gleditsch

Ellen GleditschEllen Gleditsch vei er oppkalt etter Ellen Gleditsch (1879-1968). Hun var født i Mandal i 1879. Professor i kjemi og radiumforsker ved Universitetet i Oslo fra 1929 til 1946 og president for International Federation of University Women.

I Gyldendals store konversasjonsleksikon står det at Gleditsch er av slavisk opprinnelse. Navner er kjent fra omkring 1600-tallet. Det var da premierløyntnant ved Akershus dragonregiment Carl August Ludvig von Gleditsch innvandret til Norge.

I en alder av bare 23 år, i 1902 tok EG sin apotekereksamen. Etter noen år dro hun til Marie Curies laboratorium og arbeidet med radiokjemi fra 1907 til 1912. I 1912 tok hun licendiat-eksamen ved Universitetet i Sorbonne og fire år senere, i 1916 ble hun dosent i radiokjemi og altså fra 1929 til 1946 arbeidet hun som professor i uorganisk kjemi ved UiO. Hun døde i 1968, samme år som veien fikk hennes navn.