Fornyelse av hvite parkeringskort


Nytt parkeringskort for 2021 og 2022 kan får ved å henvende seg til vaktmesteren (91185513).Parkeringskortet vil koste kr 50,- (produksjonskostnader fra P-Service), som betales kontant ved henting av parkeringskort, eller du kan vipps til 93463649. Husk å oppgi hvem du er og hvor du bor, så får du parkeringskortet i postkassen.