Forsinket strømregning fra Fjordkraft

Har i dag snakket med Fjordkraft som sier de har /har hatt problemer med innsamling av måledata fra strømmålerne.  Dette er nå under arbeid og de håper at de kan få sende ut strømregningene i nærmeste fremtid, men kan ikke si når.

Strømregningen vil da bli for minst 3 måneder.  Har dere problemer med å betale alt på en gang, er det bare å ta kontakt med Fjordkraft tlf 06100 og spørre om dere kan få regningen delt opp i flere delbetalinger.

Styreleder