Forslag til årsmøte 2020

Forslag til årsmøte 2020

Ordinært årsmøte avholdes onsdag 15. april 2020.

I denne forbindelse ber styret om at alle FORSLAG
som ønskes tatt opp på årsmøte blir meddelt skriftlig til styret
senest 18. mars 2020.

Med vennlig hilsen

Styret