Installasjon av elbilladere

Installasjon av infrastruktur for elbil-ladere

Installasjon av infrastrukturen for elbil-ladere vil pågå i følgende perioder:

Foreløpige dator er:

Blokk 8 Vestlisvingen 11 til 19:            12.august til 31.august.
Blokk 7 Vestlisvingen   1 til 9:               9.september til 21.september.
Blokk 6 Ellen Gleditsch’ vei  2 til 12:    23.september til 12 oktober.
Blokk 5 Ellen Gleditsch’ vei   1 til 11:   14.oktober til 1.november.

Elbil-laderne vil bli satt i drift ca 12. november.

I disse periodene vil det ikke være mulig å parkere i garasjene.
Man kan da parkere ute uten parkeringstillatelse.
Alle biler, boder og utstyr som står på biloppstillingsplassene må fjernes.
Det som ikke er fjernet vil bli fjernet for sameiers regning og risiko.

Styret VBS