KONTAKTINFORMASJON

StyretVaktmesterOppgangstillitsvalgteFestkomiteenValgkomiteenStyrerommet og festlokalerForretningsførerFaktureringsadresse

STYRET

Styreleder:
Knut Claussen
Vestlisvingen 5
22 10 40 73 – 934 63 649
knut.claussen@getmail.no
Styremedlem:
Jan Petter Høyer
Vestlisvingen 19
976 29 000
petter@teksdal.no
Styremedlem:
Per R. Torp
Ellen Gleditsch’ vei 11
21 90 37 01 – 908 42 427
per.torp33@gmail.com 
Styremedlem:
Julia Welling
Ellen Gleditsch’ vei 12
407 69 383
juliawelling@hotmail.com
Styremedlem:
Vigdis Tøndelstrand
Ellen Gleditsch’ vei 8
22 21 07 05 – 991 02 819
vigdistrand@gmail.com
1. varamedlem:
Kjell Johansen
Ellen Gleditsch’vei 3
22 10 08 57 – 414 41 880
ingerjoh1@hotmail.com
2. varamedlem :
Stein Tore Dale
Vestlisvingen 13
900 47 501
stein.tore.dale@daleconsulting.no
3. varamedlem:
Bjør W. Christensen
Vestlisvingen 11
928 04 794

VAKTMESTER

Jan Egil Thorstensen
Vestlisvingen 9
911 85 513
vaktmestervbs@gmail.com 

Sameiet har fast tilsatt vaktmester, som disponerer tjenesteleilighet i sameiet.
Vaktmesteren har arbeidstid fra kl. 07oo (06oo) – 15oo (14oo).

Henvendelser til vaktmester utenom disse tider må kun være av meget stor viktighet.


OPPGANGSTILLITSVALGTE

Blokk 5 :
EG 1 Frank Sundborg 22 21 51 34
EG 3 Terje Årseth 905 90 851
EG 5 Arne Nyberg 22 21 80 66
EG 7 Kari Torkelsen 971 16 310
EG 9 Rolf Dalhen 22 10 91 17
EG 11 Rose Torp 21 90 37 01

Blokk 6:
EG 2 Rune Gravingen 415 47 223
EG 4 Vigdis Nytorpet 21 91 62 48
EG 6
EG 8 Vigdis Tøndelstrand 990 12 819
EG 10
EG 12 Trond Pettersen 930 89 543

Blokk 7:
Vsv 1
Vsv 3
Vsv 5 Erna og Trond Løvbakke 22 21 03 57
Vsv 7
Vsv 9 Liv Thoresen 21 90 30 31

Blokk 8:
Vsv 11
Vsv 13
Vsv 15 Kanutte Kypreos 22 10 67 15
Vsv 17
Vsv 19 Ingrid Nygaard 22 21 59 45

FESTKOMITEEN

EG 3 Inger Johansen 22 10 08 57
EG 4 Vigdis Nytorpet 971 16 310
Vsv 19 Ingrid Nygaard 22 21 59 45
Vsv 5

VALGKOMITEEN

EG 9 Rolf Dalhen 22 10 91 17
EG 12
Vsv 3 Egil Kippernes 918 26 005
Vsv 13 Stein Tore Dale 21 39 22 02

STYREROMMET OG FESTLOKALER

Tlf. styrerommet: 412 60 771
Postadresse til Vestlifaret boligsameie / styret er:
Vestlisvingen 9
0986 Oslo.
E-post:  vestlifaret@getmail.no

Styrerommet og festlokaler ligger i tilfluktsrommet, under Vestlisvingen 19 – blokk 8, inngang på gavlen.
Styreleder er normalt tilstede i styrerommet 1. tirsdag i måneden mellom kl. 11.00 og 13.00.
Styremøter holdes normalt første tirsdag i måneden.


FORRETNINGSFØRER

OBOS Eiendomsforvaltning – v/Caroline Tyrén
Hammersborg torg 1 – Postboks 6668 – St. Olavs plass – 0129 Oslo
tlf. 22 86 59 61 /  422 10 557
E-post: caroline .tyren@obos.no


FAKTURERINGSADRESSE

1054 – Vestlifaret Boligsameie
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo

fakturamottak@obos.no