KONTAKTINFORMASJON

StyretVaktmesterOppgangstillitsvalgteFestkomiteenValgkomiteenStyrerommet og festlokalerForretningsførerFaktureringsadresse

STYRET

Styreleder:
Knut Claussen
Vestlisvingen 5
22 10 40 73 – 934 63 649
knut.claussen@getmail.no
Knut Claussen
Styremedlem:
Kjetil E. Nygaard
Vestlisvingen 19
22 21 59 45 – 900 40 386
knygaard@getmail.no
 Kjetil E. Nygaard
Styremedlem:
Per R. Torp
Ellen Gleditsch’ vei 11
21 90 37 01 – 908 42 427
ptorp@getmail.no 
Per R. Torp
Styremedlem:
Frode Waglen
Ellen Gleditsch’ vei 10
22 10 31 91 – 413 00 774
frode.waglen@getmail.no
 Frode Waglen
Styremedlem:
Vigdis Tøndelstrand
Ellen Gleditsch’ vei 8
22 21 07 05 – 991 02 819
vigdistrand@gmail.com
1. varamedlem:
Kjell Johansen
Ellen Gleditsch’vei 3
22 10 08 57 – 414 41 880
ingerjoh1@hotmail.com
2. varamedlem :
Jan Petter Høyer
Vestlisvingen 19
402 30 206
petter@teksdal.no
3. varamedlem:
Stein Tore Dale
Vestlisvingen 13
21 39 22 02 – 900 47 501
stein.tore.dale@daleconsulting.no

VAKTMESTER

Jan Egil Thorstensen
Vestlisvingen 9
911 85 513
jan_egil.thorstensen@getmail.no 

Sameiet har fast tilsatt vaktmester, som disponerer tjenesteleilighet i sameiet.
Vaktmesteren har arbeidstid fra kl. 07oo (06oo) – 15oo (14oo).

Henvendelser til vaktmester utenom disse tider må kun være av meget stor viktighet.


OPPGANGSTILLITSVALGTE

Blokk 5 :
EG 1 Frank Sundborg 22 21 51 34
EG 3 Terje Årseth 905 90 851
EG 5 Arne Nyberg 22 21 80 66
EG 7 Dagfinn Andresen 90763188
EG 9 Rolf Dalhen 22 10 91 17
EG 11 Rose Torp 21 90 37 01

Blokk 6:
EG 2 Rune Gravingen 415 47 223
EG 4 Vigdis Nytorpet 21 91 62 48
EG 6
EG 8
EG 10 Frode Waglen 22 10 31 91
EG 12 Trond Pettersen 930 89 543

Blokk 7:
Vsv 1 Kjersti Holhjem 908 24 878
Vsv 3 Edgar Ullberg 22 10 05 88
Vsv 5 Erna og Trond Løvbakke 22 21 03 57
Vsv 7 Vigdis Borge 22 21 34 92
Vsv 9 Liv Thoresen 21 90 30 31

Blokk 8:
Vsv 11 Bjørn Paulsen 21 92 22 85
Vsv 13 Frode Berntsen 21 94 38 77
Vsv 15 Kanutte Kypreos 22 10 67 15
Vsv 17 Kaare Aasgaard 22 21 56 50
Vsv 19 Ingrid Nygaard 22 21 59 45

FESTKOMITEEN

EG 3 Inger Johansen 22 10 08 57
EG 4 Vigdis Nytorpet 971 16 310
Vsv 19 Ingrid Nygaard 22 21 59 45
Vsv 5 May Moen 22 10 40 73

VALGKOMITEEN

EG 9 Rolf Dalhen 22 10 91 17
EG 10 Trond Pettersen 930 89 543
Vsv 5 Ann-Hege Urdal 22 21 02 05
Vsv 13 Stein Tore Dale 21 39 22 02

STYREROMMET OG FESTLOKALER

Tlf. styrerommet: 21 90 23 36.
Postadresse til Vestlifaret boligsameie / styret er:
Vestlisvingen 9
0986 Oslo.
E-post:  vestlifaret@getmail.no

Styrerommet og festlokaler ligger i tilfluktsrommet, under Vestlisvingen 19 – blokk 8, inngang på gavlen.
Styreleder er normalt tilstede i styrerommet 1. tirsdag i måneden mellom kl. 11.00 og 13.00.
Styremøter holdes normalt første tirsdag i måneden.


FORRETNINGSFØRER

OBOS Eiendomsforvaltning – v/Ali Sheikh Munir
Hammersborg torg 1 – Postboks 6668 – St. Olavs plass – 0129 Oslo
22 86 59 99- faks – 22 86 59 76
E-post: ali.sheikh.munir@obos.no


FAKTURERINGSADRESSE

1054 – Vestlifaret Boligsameie
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo