Kontroll av brannvarslere

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at Vestlifaret BS har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00.

Tirsdag 17. september:

Besøkes Ellen Gleditsch vei 1, 3, 5 og 7

Onsdag 18. september

Besøkes Ellen Gleditsch vei 2, 4, 9 og 11

Tirsdag 24. september:

Besøkes Ellen Gleditsch vei 6, 8, 10 og 12

Onsdag 25. september:

Besøkes Vestlisvingen 1, 3, 5 og 7

Tirsdag 1. oktober:

Besøkes Vestlisvingen 9, 11 og 13

Onsdag 2. oktober:

Besøkes Vestlisvingen 15, 17 og 19

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de

komme tilbake:
Mandag 7. oktober mellom kl. 17:00 og 21:00.
(Evt. også tirsdag 8. oktober hvis behovet er stort nok.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern fårkommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på

post@norskbrannvern.no