Nå får du ny strømmåler.

Nå får du ny strømmåler.

I perioden fra 19. mars (uke 12) til 13. april (uke 15) vil våre gamle strømmålere bli skiftet til de nye AMS-målerne.

Montørene bytter strømmålere i tidsrommet ca. kl. 07.00 – 19.00. Strømmen vil bli borte i din leilighet i ca. 15 – 20 minutter i løpet av dagen byttet skjer. Det er ikke nødvendig at du er hjemme når måler skal byttes.

Utskiftningen vil bli gjort i følgende rekkefølge:

Blokk 5, Ellen Gleditsch’ vei 1 til 11.

Blokk 6, Ellen Gleditsch’ vei 2 til 12.

Blokk 7, Vestlisvingen 1 til 9.

Blokk 8, Vestlisvingen 11 til 19.

 

Har du noen apparater/grunner, f.eks. medisinsk utstyr, som gjør at du må vite når strømmen blir tatt hos deg, må dette meddeles styret skriftlig før 10.mars.

 

Når alle målerne er skiftet vil du motta en SMS fra Hafslund nett som gir beskjed om at måleren er skiftet og hva du kan gjøre videre.

Alle blir automatisk overført til Fjordkraft, men kan så skifte til hvilken strømleverandør man måtte ønske.

 

Alle montører har legitimasjon.

Med vennlig hilsen

for Hafslund Nett Smartservice Norge AS

og

Styret i Vestlifaret Boligsameie