Ellen Gleditsch’ vei 88 – Utvidelse av Gullberget barnehage.

UTBYGNINGEN AV BARNEHAGEN ER SKRINLAGT.

Klikk på linken under for å se på tilsvar, uttalelser og kommentarer som er gitt i forbindelse med utvidelse av ny barnehage på området mellom blokk 8 (Vestlisvingen 11-19/Vestlifaret BS) og blokk 9 (Vestlisvingen 21-29/Vestliåsen BS).

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202004977&wfl=N&Dateparam=05/07/2020&sti=

Du finner også en artikkel på nettavisen til Aker avis. LOgg deg inn påp følgende side;

https://groruddalen.no/nyheter/vestli-markerte-misnoye-mot-ny-gigantbarnehage/19.26941