Utleie av festlokaler

UTLEIE AV FESTLOKALET ER STOPPET INNTIL VIDERE

Ønsker du å leie festlokalet kan du ta kontakt med styre på følgende E-post:
vestlifaret@getmail.no
eller send en SMS til tlf. 934 636 49.

Du må oppgi følgende :
Fornavn
Etternavn
Adresse

Telefon vi kan nå deg på
Dato for når du ønsker å leie
Formål

Du kan hente utleiekontrakten i PDF formet her:
Leiekontrakt2020_01_01

Du kan hente utleievilkårene i PDF formet her :
Vilkår for utleie Rev 2020_01_01

Er festlokalet ikke tigjengelig på ønsket dag,  kan du prøve Vestli IL’s klubblokale på Jesperudjordet  :   Vestli IL

VILKÅR FOR UTLEIE
av festlokalene
i
Vestlifaret Boligsameie (VBS).

 1. Leietaker forplikter seg til kun å bruke lokalene som nevnt under FORMÅL.
 2. Festlokalene leies kun ut til personer som står oppført som eiere eller fremleier (leietaker) i sameiets lister.
 3. Leie betales til Styret eller vaktmester på forskudd.
 4. Leiekostnader pr 01.01.2020:
  For sameier eller leietaker i VBS  (helg)                            kr. 1.750,-
  For sameier eller leietaker i VBS  (dag/kveld)                 kr. 1.000,-
  Depositum                                                                                      kr.    500,-
  Det utleveres ikke nøkler før leie og depositum er betalt i sin helhet.
 1. Erstatningsansvar ved skader :
  Ved skader på musikkanlegget, projektoren, fjernkontroller eller annet utlevert utstyr erstattes dette etter regning.
  Ved skader på glass belastes depositumet med kr. 25,- pr. skadet enhet.
  Skader på dekketøy belastes depositumet med kr. 50,- pr. skadet enhet.
  Ved eventuelle skader påført VBS’s eiendom eller inventar, kan sameiet ilegge leietaker tilleggsregning.
 2. Leietaker forplikter seg til at det alltid skal være minst 2 personer over 25 år tilstede i lokalene, hvis arrangementet er for barn/ungdom.
 3. Unødig støy, bråk eller høyt snakk utenfor lokalene er ikke tillatt. Etter kl. 21:00 skal det være ro utenfor lokalene. Døren inn til festlokalene bør da være låst.
 4. Lokalene skal leveres tilbake ryddet og med møbler plassert slik oppslag viser.
 5. Biler må ikke parkeres utenfor festlokalet over lengre periode.
 6. Ved undertegnelse av leiekontrakten, aksepteres forannevnte vilkår.

oooOooo