Utleie av festlokalet

Da styret ikke kan ta ansvar, eller har kapasitet til, å håndheve de restriksjoner myndigheten har satt pga. muligheter for smitte spredning. har styret vedtatt at vårt festlokale ikke skal leies ut inntil videre.

Mest sannsynelig vil festlokalet ikke bli utleide før august 2021.

Vi vil komme tilbake med informasjon om utleie når vi ser at det ikke vil medføre smitterisiko for de som leier lokalet.

Styret