STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER

2021202020191994 - 2018

Se vibbo.no. Tema: Større vedlikehold

VIBBI.NO/VESTLIFARET

  • Montert ISFRI60 for varmekabler i blokk 8.
  • Asfaltert mellom avfallsbrønnene og til utkjøring fra blokk 5.
  • Asfaltert innkjøringen til blokk 6.
  • Asfaltert innkjøringene til garasjene i blokk 7 og 8.
  • Rens av ventilasjonskanaler alle leiligheter.
  • Skiftet kjellerdør nord blokk 5.
  • Skiftet kjellerdør nord blokk 6.
  • Tekking av alle overbygg inn til garasjene.
  • Installer kameraovervåkning ved blokk 6, 7 og 8.
  • Innkjøp av vannbeholder og nye børster til traktorens feiemaskin.
  • Montert ISFRI60 for varmekablene i blokk 5 og 7.
  • Lagt varmekabler fra oppgang EG 12 og ned til garasjen.
  • Byttet alle avtrekksvifter på tak.
  • Byttet varmekabler på tak.
  • Byttet alle elektriske hovedtavler kjellerene
  • Byttet alle elektriske tavler i garasjene.
  • Skiftet kjellerdør nord blokk 6.
  • Skiftet dør til gammelt søppelrom EG 1.

Større vedlikeholdsarbeider

Større vedlikeholdsarbeider 1994 – 2018