Kategori: Til framsiden

Fornyelse av hvite parkeringskort

Nytt parkeringskort for 2021 og 2022 kan får ved å henvende seg til vaktmesteren (91185513).Parkeringskortet vil koste kr 50,- (produksjonskostnader fra P-Service), som betales kontant ved henting av parkeringskort, eller du kan vipps til 93463649. Husk å oppgi hvem du er og hvor du bor, så får du parkeringskortet i postkassen.

Ellen Gleditsch’ vei 88 – Utvidelse av Gullberget barnehage.

UTBYGNINGEN AV BARNEHAGEN ER SKRINLAGT. Klikk på linken under for å se på tilsvar, uttalelser og kommentarer som er gitt i forbindelse med utvidelse av ny barnehage på området mellom blokk 8 (Vestlisvingen 11-19/Vestlifaret BS) og blokk 9 (Vestlisvingen 21-29/Vestliåsen BS). https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202004977&wfl=N&Dateparam=05/07/2020&sti= Du finner også en artikkel på nettavisen til Aker avis. LOgg deg inn […]

Utleie av festlokalet

Da styret ikke kan ta ansvar, eller har kapasitet til, å håndheve de restriksjoner myndigheten har satt pga. muligheter for smitte spredning. har styret vedtatt at vårt festlokale ikke skal leies ut inntil videre. Mest sannsynelig vil festlokalet ikke bli utleide før august 2021. Vi vil komme tilbake med informasjon om utleie når vi ser […]

AVLØP PÅ TERRASSEN

NÅ ER DET MILDVÆR OG REGN. OPPFORDRER ALLE MED AVLØPET PÅ TERRASSEN Å SJEKKE DISSE SLIK AT DET ER ÅPENT OG FRI FOR VEKSTER OG LIGNENDE, SOM KAN TETTE AVLØPET. ER DET EN RIST I AVLØPET, SKAL DENNE FJERNES. KONTROLLER JEVNLIG OM DET ER VANN PÅ TERRASSEN. HVIS SÅ ER TILFELLE, SJEKK AT AVLØPET ER […]