FORSLAG TIL ÅRSMØTE 2019

ORDINÆRT  ÅRSMØTE i Vestlifaret Boligsameie avholdes onsdag 10. april 2019. I denne forbindelse ber styret om at alle FORSLAG som ønskes tatt opp på årsmøte, blir meddelt skriftlig til styret senest 11. mars 2019.

Styret
Vestlifaret Boligsameie
21. februar 2019