Lading av elbiler

Styret har besluttet nå stopp alle nye installasjoner av ladere for elbiler.

Dette på bakgrunn av at det forventes å komme nye forskrifter.  Vi vet i dag ikke om vi kan tilfredsstille/oppfylle de kravene de nye forskriftene vil stille.