Maling av balkongene (kjøkkensiden()

Det har vært noen spørsmål vedrørende maling av balkongene. Følgende gjelder:

Det blir kun utdelt maling. Pensler, maskeringstape osv må den enkelte holde selv.

Malingen får ved å henvende seg til vaktmesteren mobil 91185513.

åDet er også kun vinduene son skal ha rød/blå farge. Alt treverk/panel og listene ved tak og sidevegger skal være gul/grå-

Har du noen spørsmål send en mail til Vestlifaret@getmail.no eller kontakt styreleder mobil 93463649