Sluk på terrassene

Nå som det er mildvær henstilles til alle som har sluk på sin terrasse å kontrollere disse slik at det er åpne.

Vi har nå hatt flere vanninntrenginger som har medført store vannskader pga tette sluk på terrassene.