Spylig av alle avløp

I perioden 15.oktober til 26.oktober skal avløpet i alle leiligheter spyles.
Dette utføres av GRAVCO AS

Det kan ikke avtales tider for hver beboer, til det er det for mange variabler i arbeidene.
Gravco trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.

Gravco trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.
Gravco trenger tilgang til sluk i gulv på bad, de får ikke jobbet fra sluk som er under innredning, kabinett eller badekar.

Gravco starter alltid nederst og jobber oss oppover, er svært avhengig av tilgang i nederste etasje av sikkerhetsmessige årsaker.
All spyling som foretas i etasjene over skal passere nederste enhet og Gravco trenger derfor å overvåke denne.

Skulle det ikke være tilgang, må de i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen. Dette medfører at alle beboere må være hjemme enda en dag og det er det mange som ikke setter pris på. Dette vil også ha økonomiske konsekvenser for vårt sameie.

 Følgende tidsplan er laget for spyling av avløpene:

 

15.oktober er det spyling av Vestlisvineg    1, 3 og 5.
16.oktober er det spyling av Vestlisvineg    7, 9 og 11.
17.oktober er det spyling av Vestlisvineg    13 og 15.
18.oktober er det spyling av Vestlisvineg    17 og 19
19.oktober er det spyling av Ellen Gleditsch’vei   1 og 3
22.oktober er det spyling av Ellen Gleditsch’vei   5 og 7
23.oktober er det spyling av Ellen Gleditsch’vei   9 og 11
24.oktober er det spyling av Ellen Gleditsch’vei   2 og 4
25.oktober er det spyling av Ellen Gleditsch’vei   6 og 8
26.oktober er det spyling av Ellen Gleditsch’vei   10 og 12

Mer informasjon vil komme når det nærmer seg.

Styret
Vestlifaret Boligsameie