STYRET INFORMERER

På bakgrunn av myndighetens restriksjoner vedrørende bekjempelse av Corona-viruset, har styret bestemt følgende:

Årsmøtet flyttes til 6. mai.

Utleie av festlokalet stoppes frem til 1. mai.
(Alle utleier til da er kansellert, og de berørte er informert).

Vi vil fortløpende vurdere videre handlinger, ut fra hva myndighetene bestemmer.

Oslo 20/3 -20
Vestlifaret Boligsameie
Styret