Utskifting av porttelefoner.

Nå er rehabiliteringen ferdig og alle porttelefonene er skiftet. Kortleserne ved garasjeportene vil bli skiftet når alle nøkkelbrikkene er utlevert.

Alle skal få/har fått 4 stk nøkkelbrikker til inngangsdørene med følgende farger:
Rød og grå går til inngangsdøren og garasjen.
Svart og blå går til inngangsdøren.