STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER

2021202020191994 - 2018

Se vibbo.no. Tema: Større vedlikehold

VIBBI.NO/VESTLIFARET

 • Montert ISFRI60 for varmekabler i blokk 8.
 • Asfaltert mellom avfallsbrønnene og til utkjøring fra blokk 5.
 • Asfaltert innkjøringen til blokk 6.
 • Asfaltert innkjøringene til garasjene i blokk 7 og 8.
 • Rens av ventilasjonskanaler alle leiligheter.
 • Skiftet kjellerdør nord blokk 5.
 • Skiftet kjellerdør nord blokk 6.
 • Tekking av alle overbygg inn til garasjene.
 • Installer kameraovervåkning ved blokk 6, 7 og 8.
 • Innkjøp av vannbeholder og nye børster til traktorens feiemaskin.
 • Montert ISFRI60 for varmekablene i blokk 5 og 7.
 • Lagt varmekabler fra oppgang EG 12 og ned til garasjen.
 • Byttet alle avtrekksvifter på tak.
 • Byttet varmekabler på tak.
 • Byttet alle elektriske hovedtavler kjellerene
 • Byttet alle elektriske tavler i garasjene.
 • Skiftet kjellerdør nord blokk 6.
 • Skiftet dør til gammelt søppelrom EG 1.

Større vedlikeholdsarbeider

Større vedlikeholdsarbeider 1994 – 2018